Wat is voetreflexmassage?

Ieder mensen heeft in aanleg het vermogen om zichzelf te herstellen. Als je bijvoorbeeld vermoeid bent door lichamelijke of geestelijke inspanning, als je huid beschadigd is doordat je je gestoten of gesneden hebt of als je verkouden bent, kunnen deze klachten na enkele dagen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Los van wat je aan eventuele hulpmiddelen gebruikt om het herstel te bevorderen, heeft je genezing te maken met de levensenergie die in jou aanwezig is, net als in alle andere natuurlijke levensvormen zoals dieren en planten.

Die energie staat niet op zichzelf, maar in verbinding met je omgeving, met de aarde en met de lucht.

Er vindt een voortdurende uitwisseling plaats van energie. Je geeft energie af en neemt energie op uit je omgeving. Bij die energie-uitwisseling kunnen stoorzenders optreden.

Je omgeving kan bijvoorbeeld uitputtend werken, als je in een overvolle ruimte bent waar veel lawaai is. Je kunt ook zelf de oorzaak zijn, doordat je teveel energie afgeeft en te weinig oplaadt, als je te lang achtereen werkt zonder rustpauze. Deze voorbeelden geven aan, dat de energiebalans verstoord kan raken.

Als de energie-uitwisseling met je omgeving in balans is en als de energie onbelemmerd door je lichaam kan stromen, voel je je gezond, krachtig, in harmonie met jezelf, je kunt bergen verzetten en als het je niet meezit, kun je wel een stootje verdragen.

Hoe werkt?

resultaat?